Fortwachterswoning, fort bij Krommeniedijk

Als bekend zijn we reeds druk op deze locatie met de restauratie en herbestemming van het Fort bij Krommeniedijk. De opdrachtgever voor beide projecten is Stadsherstel Amsterdam NV. Het ontwerp is gemaakt door Eek en Dekkers B.V. (Piet Hein Eek Architectuur).

Een traditionele fortwachterswoning begon zijn bestaan als directiekeet en werd bij de aanleg van een fort meteen gebouwd. De genie-officier, belast met het toezicht, woonde en werkte er. De werkruimte verviel zodra het fort voltooid was en de fortwachter zijn intrek nam. De fortwachterswoning van Fort bij Krommeniedijk werd, rond 1980 door de toenmalige eigenaar gesloopt. Net als veel andere fortwachterswoningen.

Fortwachterwoning

Fortwachterwoning

Zaai, Kweek en eet, met Boon.

Zaai, Kweek en eet, met Boon.

Met gepaste trots laten wij u op bijgaande foto’s het resultaat zien van hard werken door verschillende partijen wij hebben de elektrische installatie in opdracht van Leliveld vastgoed/Mobile streetfood mogen realiseren in het nieuwe restaurant ZAAI (kweek en eet). De goede sfeer tijdens de bouw is duidelijke bewaard gebleven en zal hopelijk ook voor alle toekomstige mensen voelbaar zijn!

Wij wensen Michael en zijn team geluk en succes!

Snack!?

Snack!?

Drankje erbij!

Drankje erbij!

Hier gebeurt het

Hier gebeurt het

Sfeervol verlicht

Sfeervol verlicht

Heerlijke ambiance

Heerlijke ambiance

Hier komt die enorme Grill nog

Hier komt die enorme Grill nog

Gestart op Fort Krommeniedijk!

Gestart op Fort Krommeniedijk!

Na een aanvraag, offerte, aanbesteding, opdracht en ontwerp dan nu eindelijk van start op Fort Krommeniedijk!

De mannen zijn aangevangen met het grove werk. Nu Akerbouw alle vloeren heeft verwijderd en de betonhoorder enkele tientallen / honderden gaten voor ons heeft geboord kunnen we met vereende krachten alle voedingsbekabeling gaan aanbrengen.

De spouwgangen zijn inmiddels voorzien van kabelgoten en om iedereen op de bouw inclusief onszelf een plezier te doen hebben we hier de verlichting voorgetrokken en kan iedereen na ca. 100 jaar verlicht zijn werk doen.

Het dreigt een koude klus te worden maar de samenwerking tussen de aannemer en overige bedrijven brengt een goede sfeer in het Fort.

7 dagen onderweg, klaar voor de stort.

7 dagen onderweg, klaar voor de stort.

In afwachting van de bestickeraar alvast een bord.

In afwachting van de bestickeraar alvast een bord.

Het begin van het elektrotechnische hart

Het begin van het elektrotechnische hart

Knappe (container)

Knappe (container)

img_8529

Een goed verlichte spouwgang.

Een goed verlichte spouwgang.

Noodverlichting en Rookmelders huis Leyduin

Noodverlichting en Rookmelders huis Leyduin

Van een van onze vaste opdracht gevers hebben we de opdracht mogen ontvangen voor het aanbrengen van nood en evacuatie verlichting in huis Leyduin te Vogelzang. Conform de laatste richtlijnen is hier door ons een projectie voor gemaakt en we zijn er trots op dat wij het vertrouwen krijgen om aan dit prachtige monument te werken.

Huis Leyduin

Huis Leyduin

Mooie en bijzondere opdracht; Fort krommeniedijk.

Mooie en bijzondere opdracht; Fort krommeniedijk.

Een prachtige nieuwe opdracht het realiseren van de volledige elektrische installatie, verlichting en brandmeldinstallatie in Fort Krommeniedijk.

Eind maart verandert het fort, eigendom van Landschap Noord-Holland, in een bouwplaats. Het grootste deel van het negentiende-eeuwse gebouw wordt dan veranderd in 26 zelfstandige wooneenheden voor autistische jongeren. Eenvijfde van het fort blijft beschikbaar voor bezoekers. Hier komt een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam, inclusief theeschenkerij.

De hele verbouwingsoperatie geschiedt onder auspiciƫn van Stadsherstel, dat het fort voor vijftig jaar in erfpacht krijgt.