Een prachtige nieuwe opdracht het realiseren van de volledige elektrische installatie, verlichting en brandmeldinstallatie in Fort Krommeniedijk.

Eind maart verandert het fort, eigendom van Landschap Noord-Holland, in een bouwplaats. Het grootste deel van het negentiende-eeuwse gebouw wordt dan veranderd in 26 zelfstandige wooneenheden voor autistische jongeren. Eenvijfde van het fort blijft beschikbaar voor bezoekers. Hier komt een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam, inclusief theeschenkerij.

De hele verbouwingsoperatie geschiedt onder auspiciƫn van Stadsherstel, dat het fort voor vijftig jaar in erfpacht krijgt.